กิจกรรมปลูกต้นเคี่ยมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
-
วันที่เริ่มต้น 15/09/2566 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 15/09/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด ป่าเคี่ยม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ปลูกต้นเคี่ยมเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สร้างคนสร้างศิษย์ลูกแม่โจ้ ให้รู้จักการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างอุดมสมบูรณ์ และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่กันและกันระหว่างนักศึกษาสาขาพืชและนักศึกษาสาขรัฐศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้ทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะรวมไปึงความรู้ใหม่ที่สามารถนำมาต่อยอดเพื่อพัฒนามหาลัยแม่โจ้ให้ร่มรื่นต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   3 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล