โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ

วันที่เริ่มต้น 14/11/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/11/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา จัดส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประะเทศไทย เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างสมรรถภาพ สร้างคุณธรรม จริยธรรม การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะนิสิตนักศึกษา งานการกีฬา จึงได้เสนอโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ซึ่งงานการกีฬา ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอลชาย, กีฬาฟุตซอลชาย, กีฬาเซปักตะกร้อชาย-หญิง, กีฬาเปตอง ชาย-หญิง, กีฬาวอลเลย์บอล ชาย-หญิง, กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชาย, กีฬาบาสเกตบอล ชาย-หญิง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 176 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล