งานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566
-
วันที่เริ่มต้น 22/01/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/01/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ บริเวณถนนราษฎร์พัฒนาถึงหน้าตลาดกลางเทศบาลตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยสมาคมฟุโจวแห่งประเทศไทยสาขาหลังสวน - ละแม สมาคมหัวเฉียวละแม เทศบาลตำบลละแม ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ อำเภอละแม สมาคมเครือข่ายรักษ์ละแม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จะดำเนินการจัดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 ณ บริเวณถนนราษฎร์พัฒนาถึงหน้าตลาดกลางเทศบาลตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอละแม ในการจัดงานครั้งนรี้มีกิจกรรมการเปิดเมืองกินฟรี การประดับตกแต่งสถานที่ให้สวยงามงดงามตระการตา รวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีต่างๆ มากมาย ฯลฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 10  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 25 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   25 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล