งาน “นวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม 2022” ฐานเรียนรู้การผลิตลำไยนอกฤดู

วันที่เริ่มต้น 07/12/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/12/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน “นวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม 2022”
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการนวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และ เปิดฟาร์ม 2022 (Maejo Innovation of Agricultural Technology Fair and Open Farm 2022) กล่าวรายงานการดำเนินงาน โดย รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำหรับงานนวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่านจะได้พบกับ
? การเสวนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
? จัดแสดงผลงานนวัตกรรม Innovation Day
? เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ (Maejo Open Farm)
? ชมการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร
? ชม-ชิม-ช้อป อาหาร เครื่องดื่มจากกาด 2477 และ Food Truck
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล