ค่ายสมาชิกค่ายสมาธิกับธรรมชาติ Natural Meditation Camp
Natural Meditation Camp
วันที่เริ่มต้น 16/12/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/12/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน Natural Meditation Camp
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรม U-North กับค่ายNatural Meditation Camp อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง วันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 บอกเลยว่าครบรส ได้ทั้งความสนุกสนาน มิตรภาพ เพื่อนใหม่ๆ การทำงานเป็นทีม ที่สำคัญ ได้ฝึกสมาธิท่ามกลางธรรมชาติ และธรรมะ หลักในการดำเนินชีวิตดีดี อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล