กิจกรรมแม่โจ้อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565

วันที่เริ่มต้น 05/10/2565 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 06/10/2565 เวลา 16:00
สถานที่จัด สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้นำนักศึกษาอาสาสมัคร ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาอาสาสมัคร จำนวน 90 คน ออกปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยแบ่งเป็น 2 ทีม
ทีมที่ 1 ทีมลำเลียงเสบียง ปฏิบัติงานสนับสนุนการแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่ม โดยการลำเลียงข้าวกล่องและน้ำดื่มขึ้นรถ ณ จุดกระจายอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เทศบาลนครเชียงใหม่ (สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่) พร้อมทั้งนำออกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยตามจุดต่าง ๆ
ทีมที่ 2 ทีมขาลุย ปฏิบัติงานช่วยเหลือทำความสะอาดล้างถนน และทางเท้าบริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (ไฟฟ้าบ้านเด่น) ร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงกาวิละ และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ฯ
ในการนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจน้อง ๆ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมถึงนายดุสิต วิยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ได้มอบน้ำดื่มและร่วมปฏิบัติงานกับน้อง ๆ นักศึกษา และได้รับการสนับสนุนสวัสดิการอาหารและน้ำดื่มให้แก่นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานจากชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารโรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาอาสาสมัคร จำนวน 50 คน ออกปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่ม โดยการลำเลียงข้าวกล่องและน้ำดื่มขึ้นรถ ณ จุดกระจายอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เทศบาลนครเชียงใหม่ (สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่) พร้อมทั้งนำออกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยตามจุดต่าง ๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล