กิจกรรมทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
-
วันที่เริ่มต้น 24/08/2565 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 24/08/2565 เวลา 16:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
เนื่องด้วยโรงเรียนปากจั่นวิทยา ได้นำนักเรียน ชั้น ม.1-6 จำนวน 215 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.
และโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล ได้นำนักเรียน ชั้น ม.4-6 จำนวน 48 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ฐานการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 263 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   5 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล