กิจกรรมสัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ (2/2563)

วันที่เริ่มต้น 10/04/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/04/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมสัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ได้จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 10 – 12 เมษายน 2564 ณ ฟาร์มสุกร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 43 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   43 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมสัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ได้จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 10 – 12 เมษายน 2564 ณ ฟาร์มสุกร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมประกอบด้วยการสร้างห้องน้ำภายในฟาร์มสุกร และจัดเตรียมอาหารเลี้ยงเด็ก พร้อมด้วยบริจาคสิ่งของ(ปัจจัยสี่) ให้แก่เด็ก ณ มูลนิธิรักษ์ดรุณี (โรงเรียนเด็กกำพร้า)โดยมีนายกิตติพงษ์ ทิพยะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ เป็นผู้ควบคุมในการจัดกิจกรรมและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 43 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล