กิจกรรมการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร ภายใต้โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์ (ภาคเรียนที่ 1/2564)

วันที่เริ่มต้น 25/08/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/09/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร อบรมหัวข้อ “การอบรมแผนธุรกิจ Business Model Canvas (BMC)”และหัวข้อ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง” ภายใต้โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์ ได้จัดขึ้นในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔, วันที่ ๑๕ และ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ( โปรแกรม Microsoft teams และ Zoom )
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   114 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 (ครั้งที่ 1) และวันที่ 22 กันยายน 2564 (ครั้งที่ 2) อบรม
หัวข้อ“การอบรมแผนธุรกิจ Business Model Canvas (BMC)” วิทยากรโดย
- นางสาวธิราลักษณ์ จันทร์ดี ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ
- นายมงคล คงสุข ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ
- นายสุรัญ กันทะสอน ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ
- นางสาวศุภนิดา กันทะวงค์ ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ
จาก อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (Maego Agro - food Park (MAP)) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในกิจกรรมประกอบด้วย แบ่งกลุ่มนักศึกษา และระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนธุรกิจ, ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ เสมือนจริงขึ้นมา โดยใช้หลักการของ แผนธุรกิจ Business Model Canvas (BMC)” โดยมีทั้งหมด 13 ธุรกิจได้แก่
1. Drunkard Jelly 2. A.F.F.A
3. มอสซาเรลล่าชีสจากนมวัว 4. หมูกระทะเด็กโอ้น
5. ไวน์ผลไม้ 6.อาหารหมูสูตรโตเร็ว
7. ปุ๋ยตรา DD 8. โรงงานผลิตอาหารไก่
9. COLDBREW COFFEE 10. Green Gel เจลแอลกอฮอล์
11. เสื้อแขนยาว 12. อาหารเสริมสัตว์
13. นมกระป๋อง

วันที่ 15 กันยายน 2564 อบรมหัวข้อ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง”วิทยากรโดย
- นางสาวอภิรดี ไชยชมภู ตำแหน่งผู้จัดการโรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้
- นางสาวเรณู อินเขียน ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
- นายฉัตรพงศ์ เคหา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์
จาก โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้ (บริษัท เบทาโกร จำกัน (มหาชน)) ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมหัวข้อเกี่ยวกับ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการขนส่งและหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้แก่ Packaging design, มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม, มาตรฐานการทำบรรจุภัณฑ์และมาตรฐานการขนส่งในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล