โครงการคืนความดิบให้ทะเลชุมพรและอนุรักษ์ปูลมเอาไว้ในเขตอภัยทาน
-
วันที่เริ่มต้น 16/12/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/12/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด วัดสุวรรณคูหาวารีวงค์ (วัดถ้ำโพงพาง) ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในวันที่ 16 ธันวาคม เวลา 06.00-18.00 คณะทีมงานกรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร, คณะทีมงานจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 จ.สุราษฎร์ธานี, คณะอาจารย์โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม คุณจิราภรณ์ พรัมมณี คุณยุทธนา ภูฟ้านาเลรีสอร์ท, พี่ป๋อง cpn. พ.ต.อ สถิตย์ คงเนียมผกก.สภ.ปากน้ำชุมพร และคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยอาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส ได้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จำนวน 19 คน เข้าร่วมโครงการคืนความดิบให้ทะเลชุมพรและอนุรักษ์ปูลมเอาไว้ในเขตอภัยทาน ณ วัดสุวรรณคูหาวารีวงค์ (วัดถ้ำโพงพาง) ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ร่วมแรงรวมพลังเพื่อการอนุรักษ์ปูลมทะเล เพื่อให้ปูลมยังคงอยู่คู่ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติหาดทรายชายทะเล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   19 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล