ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "รักษ์หอยมือเสือ เก็บขยะทะเลอ่าวท่าชนะ"
-
วันที่เริ่มต้น 27/02/2564 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 27/02/2564 เวลา 16:30
สถานที่จัด หน้าชายหาดแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส และ อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "รักษ์หอยมือเสือ เก็บขยะทะเลอ่าวท่าชนะ" ณ หลาดหนองน้ำบ้านดอนทะเล ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดย มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักให้ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น และร่วมอนุรักษ์หอยมือเสือซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เสี่ยงสูญพันธุ์ในพื้นที่อ่านท่าชนะให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล