ประมวลภาพ โครงการ "Beach Cleaning Day"
-
วันที่เริ่มต้น 21/12/2561 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 21/12/2561 เวลา 16:30
สถานที่จัด หน้าชายหาดแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. บริเวณชายหาดหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีฯ ผศ.ชลดรงค์ ทองสง ดร.ฐิระ ทองเหลือ อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย รองคณบดีฯ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมโครงการ "Beach Cleaning Day" จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ละแม โดยมีนายอภิชา สมชื่อ นายก อบต.ละแม กล่าวเปิดโครงการฯ
โครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ ขวัญศรี ผู้กำกับ สภ.ละแม ข้าราชการตำรวจ อบต.ละแม ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลละแม โรงเรียนบ้านแหลมสันติ โรงเรียนบ้านปากน้ำละแม บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และประชาชนจิตอาสา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล