มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมเก็บขยะริมหาดแม่โจ้-ชุมพร หลังพายุปาบึกผ่านพ้น
-
วันที่เริ่มต้น 07/01/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 07/01/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด หน้าชายหาดแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. บริเวณชายหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีฯ ผศ.ชลดรงค์ ทองสง ดร.ฐิระ ทองเหลือ รองคณบดีฯ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมเก็บขยะริมหาดแม่โจ้-ชุมพร จัดโดยอำเภอละแม โดยมี พ.ต.อ.เสกสิทธิ์ สุวรรณฤทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร เป็นธาน และมี พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ ขวัญศรี ผู้กำกับ สภ.ละแม กล่าวรายงาน
การร่วมใจเก็บขยะครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ชายหาดกลับมาสวย และเป็นสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกที่ผ่านมา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้มีการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล