ม.แม่โจ้-ชุมพร น้อมนำโครงการ To Be Number One รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-
วันที่เริ่มต้น 08/01/2562 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 08/01/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร น้อมนำโครงการ To Be Number One ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายนพภา อินทรักษ์ ปลัดอาวุโส อำเภอละแม เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ กล่าวต้อนรับ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุม และมีการบรรยายพิเศษจากโรงพยาบาลละแม และสาธารณสุขอำเภอละแม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้มีการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล