กิจกรรมกีฬาฟุตบอลประเพณีงานสารทเดือนสิบ (ส่งตายาย) ณ โรงเรียนวัดปากน้ำละแม
-
วันที่เริ่มต้น 23/09/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/09/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 อาจารย์บุญยงค์ ทองมุสิก นำนักศึกษาชมรม To Be Number 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ร่วมกิจกรรมกีฬาฟุตบอลประเพณีงานสารทเดือนสิบ (ส่งตายาย) ณ โรงเรียนวัดปากน้ำละแม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 28 กันยายน 2562 โดยการแข่งขันในวันแรก ทีมนักศึกษา ชมรม To Be Number 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร A และ B สามารถเก็บคะแนนได้ทีมละ 3 แต้ม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้มีการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล