กิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก (“World Milk Day 2021 ดื่มนมวันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีในทุกวัน”)

วันที่เริ่มต้น 28/05/2564 เวลา 10:30 วันที่สิ้นสุด 01/06/2564 เวลา 20:00
สถานที่จัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรของคณะ นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรม “World Milk Day 2021 ดื่มนมวันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีในทุกวัน” ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมหลากหลายชนิด โดยทางคณะได้จัดบูธแนะนำเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่อง เเม่วัว เเละคุณประโยชน์ของนมวัว พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก แนะนำหลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้แก่ผู้ที่สนใจ ณ ที่ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ส่วนของนักศึกษา มีหน้าที่ในการช่วยปฏิบัติงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ และจัดบูธนิทรรศการ ช่วยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เข้าชมบูธนิทรรศการ ทั้งช่วยสาธิตกิจกรรม เช่น การรีดนมวัว และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯให้ผู้สนใจ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล