กิจกรรม Agri Market Season 2 เปิดฟาร์มพืช

วันที่เริ่มต้น 24/02/2564 เวลา 16:00 วันที่สิ้นสุด 24/02/2564 เวลา 19:00
สถานที่จัด ฟาร์มพืชศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2564 เวลา 15.30 น.ถึง 20.00 น. ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้จัด งานเที่ยวชมแปลงเกษตร Agri Market Season 2 ณ ฟาร์มพืชศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น 1.การเปิดร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาอื่นๆมากมาย ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผักปลอดภัย แคตตัสหลากหลายสายพันธุ์ นมโคสด โยเกิร์ต ไข่ไก่อินทรีย์ ฯลฯ 2.กิจกรรมประกวดสวนเกษตรของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปีที่ 3 3.กิจกรรมการแข่งขันทานสลัดผักชิงเงินรางวัล (ส่งผู้เข้าแข่งขันได้ สาขาละ 1 คน) 4.ฟังดนตรีโฟล์คซองเพราะๆจากนักศึกษา ชมพระอาทิตย์ตกน้ำสระมรกตอันสวยงาม 5.ทานฟรีป๊อบคอร์น และน้ำสมุนไพรตลอดทั้งงาน โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี เป็นประธาน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมให้กำลังใจในครั้งนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล