สัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ (3-5 ม.ค 63)

วันที่เริ่มต้น 03/01/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 05/01/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 5 มกราคม 2563
ณ โรงเรียนบ้านแม่ตูม ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายครรชิต ชมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมสัตว์ปีก เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน ๔๓ คน โดยกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นได้แก่ การอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ปีก,การเลี้ยงและการป้องกันโรคสัตว์ปีก ,การบริการวิชาการความรู้สู่ชุมชน และการทำงานในการลงพื้นที่สู่ชุมชนได้แก่ การฉีดวัคซีนให้ไก่ ,สุนัขและแมว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล