สัตวศาสตร์สัมพันธ์ ปีที่ 7 ภายใต้โครงการแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์ กีฬาสัมพันธ์ (25-30 พ.ย , 1 ธ.ค 62)

วันที่เริ่มต้น 26/11/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 01/12/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 9  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมกีฬาสัตวศาสตร์สัมพันธ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน และวันที่ 1ธันวาคม 2562 ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการแข่งขันกีฬาสากลทั้งหมด 5ประเภท กีฬาฮาเฮ 6 ประเภท ซึ่งผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
ผลการแข่งขัน กีฬาสากล
- ฟุตซอล ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาสัตวศาสตร์
- เปตองหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาโคนมและโคเนื้อ
- เปตองชาย ชนะเลิศ ได้แก่ สาขา สัตวศาสตร์
- ตระกร้อชาย ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาสัตวศาสตร์
- เทเบิลเทนนิสชาย ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาสัตวศาสตร์
- เทเบิลเทนนิสหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาสุกร
- วอลเลย์บอลชาย ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาสุกร
- วอลเลย์บอลหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาสัตวศาสตร์
ผลการแข่งขันกีฬาฮาเฮ
- ลูกโป่งน้ำ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาสัตว์ปีก
- ชักเย่อ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาสัตวศาสตร์
- กินวิบาก ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาสุกร
- วิ่งซุปเปอร์แมน ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาโคนมและโคเนื้อ
- กอล์ฟคนจน ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาสัตว์ปีก
- วิ่งกระสอบ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาสัตว์ปีก
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล