นักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยแม๋โจ้ - ชุมพร น้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่เริ่มต้น 13/10/2562 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 13/10/2562 เวลา 21:00
สถานที่จัด ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอละแม จังหวัดชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
กิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ พลเรือน หน่วยงานเอกชน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเอนกอนันต์ ในพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   3 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
มีนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จำนวน 3 นาย เข้าร่วมกิจกรรม จากเป้าหมายจำนวน 5 นาย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล