โครงการสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ "คาวบอยลอยกระทง"

วันที่เริ่มต้น 28/11/2561 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 28/11/2561 เวลา 23:30
สถานที่จัด ณ สวนป่าบุญศรีฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ตามที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์การนักศึกษา จะจัดทำโครงการสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ “คาวบอยลอยกระทง” ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสวนป่า บุญศรีฯ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ เทพบุตรยี่เป็ง นางนพมาศจำแลง การประกวดกระทงเล็กทำจากวัสดุธรรมชาติ และกิจกรรมรำวงย้อนยุค เพื่อเป็นการร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล