(จิตอาสา) กิจกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

วันที่เริ่มต้น 14/02/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ด้วยคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในการฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 14-19 กุมภาพันธ 2561 จึงได้ประสานงานจัดนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน เพื่อประสานงานและช่วยเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ประจำจุดแต่ละฝ่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล