โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัั้งที่ 41 รอบมหกรรม

วันที่เริ่มต้น 14/01/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/01/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดส่งนักกีฬา จำนวน 19 ชนิดกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง รักบี้ฟุตบอล เทนนิส เรือพาย ยิงปืน กรีฑา ว่ายน้ำ เทควันโด แบดมินตัน ซอฟ์ทบอล ขี่ม้า มวยสากลสมัครเล่น เซปักตะกร้อ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส และกอล์ฟ ซึ่งมีจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมทั้งหมด 155 คน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 14 - 22 มกราคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 54  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 155 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   155 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล