โครงการสืบสานทอดผ้าป่าสามัคคี ปี 2560

วันที่เริ่มต้น 19/07/2560 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 19/07/2560 เวลา 16:00
สถานที่จัด วัดแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนำของท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ไปยัง ณ วัดแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีคณะศรัทธาบ้านแม่ทราย โดยการนำของท่านสุทัศน์ บุญมาภิ นายกองค์การบริหารตำบลแม่ทราย ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในการทำบุญครั้งนี้มียอดผ้าป่าอยู่ที่ 69,551 บาท(ที่มาการเงินแม่โจ้-แพร่ฯ) พวกเราคงได้รับบุญของการสืบทอดพระพุทธศาสนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   250 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล