โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ (11 สถาบัน) ครั้งที่ 7

วันที่เริ่มต้น 10/03/2560 เวลา 15:30 วันที่สิ้นสุด 10/03/2560 เวลา 20:30
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ผู้รับผิดชอบหลัก
สุรชัย ศรีนรจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
อนงค์ ไชยแก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
นิตยา ดวงบาล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มีการประชุมเครือข่ายอธิการบดีของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับมอบหมายการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ " 7 th University Sports Toumament of Chiang Mai ได้มีการจัดแข่งขันกีฬา จำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แด่ กีฬาฟุตบอลชาย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง เพื่อเป็นการเชี่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน แสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และอีกทั้งในปีนี้ที่ประชุมมีมติได้มีการโชว์ของเชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์ เพื่อเป็นการถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับมอบหมายการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ " 7 th University Sports Toumament of Chiang Mai ได้มีการจัดแข่งขันกีฬา จำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แด่ กีฬาฟุตบอลชาย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง เพื่อเป็นการเชี่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน แสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และอีกทั้งในปีนี้ที่ประชุมมีมติได้มีการโชว์ของเชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์ เพื่อเป็นการถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นพิธีเปิดการแข่งขัน และมีฟุตบอลคู่เปิดสนามจำนวน 1 คู่ คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจำนวนประมาณ 500 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันและการเดินขบวน และจะมีพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 7 เมษายน 2560
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล