โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ (11 สถาบัน) ครั้งที่ 7

วันที่เริ่มต้น 10/03/2560 เวลา 15:30 วันที่สิ้นสุด 10/03/2560 เวลา 20:30
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ตามที่มีการประชุมเครือข่ายอธิการบดีของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับมอบหมายการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ " 7 th University Sports Toumament of Chiang Mai ได้มีการจัดแข่งขันกีฬา จำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แด่ กีฬาฟุตบอลชาย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง เพื่อเป็นการเชี่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน แสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และอีกทั้งในปีนี้ที่ประชุมมีมติได้มีการโชว์ของเชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์ เพื่อเป็นการถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับมอบหมายการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ " 7 th University Sports Toumament of Chiang Mai ได้มีการจัดแข่งขันกีฬา จำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แด่ กีฬาฟุตบอลชาย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง เพื่อเป็นการเชี่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน แสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และอีกทั้งในปีนี้ที่ประชุมมีมติได้มีการโชว์ของเชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์ เพื่อเป็นการถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นพิธีเปิดการแข่งขัน และมีฟุตบอลคู่เปิดสนามจำนวน 1 คู่ คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจำนวนประมาณ 500 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันและการเดินขบวน และจะมีพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 7 เมษายน 2560
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล