โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559
-
วันที่เริ่มต้น 19/11/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/11/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด สำนักสงฆ์บ้านฟ้าสวยลีซอ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
พิสุทธิ์ กลิ่นขจร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 28 ร่วมกับศิษย์เก่าวิศวกรรมแม่โจ้ พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมวิศวกรรมแม่โจ้ (น.ศ.ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) นำทีมโดย ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร และ อ.พิสุทธิ์ กลิ่นขจร ร่วมกันออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ สำนักสงฆ์บ้านฟ้าสวยลีซอ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 19 - 20 พ.ย. 2559 "โดยร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ปรับดินจากทางลาดชันให้เป็นพื้นราบ และเทคอนกรีตห้องครัว ณ ศาลาปฏิบัติธรรม (ขนาด 4x6 ตร.ม.)"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 14  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   72 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 28 ร่วมกับศิษย์เก่าวิศวกรรมแม่โจ้ พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมวิศวกรรมแม่โจ้ (น.ศ.ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) นำทีมโดย ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร และ อ.พิสุทธิ์ กลิ่นขจร ร่วมกันออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ สำนักสงฆ์บ้านฟ้าสวยลีซอ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 19 - 20 พ.ย. 2559 "โดยร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ปรับดินจากทางลาดชันให้เป็นพื้นราบ และเทคอนกรีตห้องครัว ณ ศาลาปฏิบัติธรรม (ขนาด 4x6 ตร.ม.)"
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล