โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ (11 สถาบัน) ครั้งที่ 6

วันที่เริ่มต้น 21/03/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/05/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬา 700 ปี สนามกีฬาอินทนิล สนามกีฬานอร์ทเชียงใหม่ สนามกีฬามหาวิทยาลัยพายัพ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ตามที่มีการประชุมเครือข่ายอธิการบดีของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 3 ชนิด กีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล (ชาย) กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง) กีฬาเปตอง และมีการประกวดกองเชียร์และเชียร์รีดเดอร์ ทั้ง 11 สถาบัน ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อว่า กีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 "6 th University Sports Tournament of Chiang Mai (USTCM) ประจำปีการศึกษา 2558" ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีจุดประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬา และนักศึกษาที่เข้าร่วมการเชียร์ ได้แสดงความสามารถทักษะทางด้านกีฬา แสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน และสร้างบรรยากาศการแข่งขัน อีกทั้งเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อให้กีฬาเป็นกิจกรรมสัมพันธ์ให้นักศึกษาเก่า และนักศึกษาใหม่ และบุคลากร ของแต่ละสถาบันมีกิจกรรมร่วมกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 130 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. กีฬาฟุตบอลชาย ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
2. กีฬาวอลเลย์บอลหญิง ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท
3. กองเชียงร์ของมหาวิทยาลัย ได้รับถ้วยรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท
4. กีฬาเปตอง (กีฬาสาธิต)
ประเภท ทีมหญิง 3 คน ได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ 2
ประเภท คู่หญิง ได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ 3
ประเภท ทีมชาย ได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ 3
ประเภท ทีมผสมบุคลากร ได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ 3
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล