กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"

วันที่เริ่มต้น 05/12/2558 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 05/12/2558 เวลา 17:00
สถานที่จัด ศูนย์ประชุมแลแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ทัศนีย์ ญาณะพันธ์ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปั่นจักรยายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕ .๐๐ น. พร้อมกันทั่วประเทศและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางไปรับมอบเสื้อ เข็มกลัด และสายรัดข้อมือพระี่ชทาน เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนแล้ว เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ และจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯในวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทางจังหวัดเชียงจึงของความอนุเคราะห์นักศึกษาจิตอาสาช่วยรับลงทะเบียนตรวจสอบผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อรับสิ่งของพระราชทาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล