กิจกรรมเข้าร่วมงาน Asian Vegetarian Fair 2015 ณ ข่วงประตูท่าแพ

วันที่เริ่มต้น 15/10/2558 เวลา 18:00 วันที่สิ้นสุด 15/10/2558 เวลา 21:00
สถานที่จัด ข่วงประตูท่าแพ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
สุรัตน์ นักหล่อ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ทัศนีย์ ญาณะพันธ์ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มูลนิธิไท่หลินเทิดคุณธรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวเชียงใหม่ จากการสนับสนุนของสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ กองบิน 41 มลฑลทหารบกที่ 33 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่โดยความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้สร้างความร่วมมือจัดงาน Asian Vegetarian Fair 2015 ถวายแด่พ่อหลวง เพื่อเชิญชวนประชาชนและเยาวชนมาร่วมรับประทานอาหารเจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเพื่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว ในช่วงเทศกาลกินเจ โดย ลด ละ เลิกการรับประทานเนื้อสัตว์ ไม่เป็นสาเหตุของการฆ่าสัตว์ ซึ่งเป็นการถือศีลร่วมกับผู้นำทางธรรมะจาก 15 ประเทศอาเซี่ยน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล