โครงการไหว้ครู คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 14/09/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 14/09/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ ณ ห้องอาคม อาคารอำนวยยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เป็นการเเเสดงมุทิตาจิตเเก่อาจารย์ เพื่อเเสดงความเคารพเเก่อาจารย์เเละเป็นกิจกรรม ที่ทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเเสดงความเครพเเละเป็นวัฒนธรรมของคณะพัฒนาการท่องเที่ยวเเกรุ่นต่อไปเพื่อปฏิบัติต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   10000 บาท
มูลค่ารายรับ   10000 บาท
ค่าใช้จ่าย 10000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   10000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล