โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2557
-
วันที่เริ่มต้น 31/07/2557 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2557 เวลา 12:30
สถานที่จัด ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ผู้บริหารพบประนักศึกษาใหม่ รับทราบนโยบายของผู้บริหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   5000 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   45000 บาท
มูลค่ารายรับ   45000 บาท
ค่าใช้จ่าย 45000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   45000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล