กิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
-
วันที่เริ่มต้น 01/10/2557 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 30/09/2558 เวลา 16:30
สถานที่จัด โรงอาหารเทิดกสิกร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานอนามัยและพยาบาล
ผู้รับผิดชอบหลัก
เจริญศรี เอี้ยงกุญชร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานอนามัยและพยาบาล
นิธิวดี จรรยาสุภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานอนามัยและพยาบาล
ลักษมี ตันธนสิน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานอนามัยและพยาบาล
กิ่งกาญจน์ มะโนชัย สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานอนามัยและพยาบาล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์บริการโลหิต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดรับบริการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ โรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล