โครงการ ปลูกป่า-ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2557

วันที่เริ่มต้น 30/08/2557 เวลา 7:30 วันที่สิ้นสุด 30/08/2557 เวลา 15:00
สถานที่จัด ชุมชนบ้านปง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการ พัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เเละเป็นการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนกับนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 230 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   230 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   21000 บาท
มูลค่ารายรับ   21000 บาท
ค่าใช้จ่าย 21000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   21000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
เป็น พัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เเละเป็นการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนกับนักศึกษา เพื่อการอนุรักษ์พื้นป่าต่อไป
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล