การแข่งขันประดิษฐ์เก้าอี้จากขวดพลาสติกเหลือใช้
วันที่เริ่ม : 13/02/2562 8:00 น. วันที่สิ้นสุด : 13/02/2562 16:00 น.
สถานที่ : สำนักหอสมุด
ไม่ระบุรายละเอียด
หมวด : กิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักหอสมุด
ที่มาของข้อมูล : ปฏิทิน