แม่โจ้บุ๊คแฟร์ (Maejo Book Fair 2019)
วันที่เริ่ม : 11/02/2562 0:00 น. วันที่สิ้นสุด : 15/02/2562 0:00 น.
สถานที่ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ไม่ระบุรายละเอียด
หมวด : กิจกรรมมหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ :
ที่มาของข้อมูล : ปฏิทิน