งานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 11
วันที่เริ่ม : 11/12/2561 0:00 น. วันที่สิ้นสุด : 13/12/2561 0:00 น.
สถานที่ : คณะเทคโนโลยีการแระมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 11 The 11th Nationnal and Internationnal Fisheries Conference วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053 875100 2, 053 498178
หมวด : กิจกรรมมหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่มาของข้อมูล : ปฏิทิน