ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 862
ชื่อสมาชิก : เพ็ญนภา กันทะตา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : penapa@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 26/1/2555 18:21:17
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 26/1/2555 18:21:17


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก