ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2923
ชื่อสมาชิก : ปิยะพงศ์ (นศ. 6515124036) คงเพ็ชรศักดิ์
เพศ : ชาย
อีเมล์ :
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 22/11/2566 14:27:58
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 22/11/2566 14:27:58


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด