ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2918
ชื่อสมาชิก : ชิติ ศรีตนทิพย์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : Chiti@rmutl.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 20/10/2566 16:00:41
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/10/2566 16:00:41


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด