ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2917
ชื่อสมาชิก : เจนจิรา ชุมภูคำ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : fagrjrc@ku.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 20/10/2566 15:56:57
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/10/2566 15:56:57


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด