ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2916
ชื่อสมาชิก : สุรพล พรมกุล
เพศ : ชาย
อีเมล์ : dhammathas@hotmail.com
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 20/10/2566 15:54:29
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/10/2566 15:54:29


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด