ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2915
ชื่อสมาชิก : นิมิต ซุ้นสั้น
เพศ : ชาย
อีเมล์ : soonsan.n@gmail.com
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 20/10/2566 15:52:09
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/10/2566 15:52:09


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด