ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2776
ชื่อสมาชิก : ณัฐสุดา เพชรวงศ์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : natsuda_pw@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 2/11/2565 11:25:54
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 2/11/2565 11:25:54


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด