ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2774
ชื่อสมาชิก : ปริญญา สุนันต๊ะ
เพศ : หญิง
อีเมล์ :
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 10/10/2565 14:11:16
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/10/2565 14:11:16


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด