ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2771
ชื่อสมาชิก : รัศมิมัต ชมภูจี๋
เพศ : หญิง
อีเมล์ : ratsamimat_ch@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 5/10/2565 9:00:26
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 5/10/2565 9:00:26


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด