ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2744
ชื่อสมาชิก : กาญจนา สมมิตร
เพศ : หญิง
อีเมล์ : kanjana_sm@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/6/2565 11:32:26
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/6/2565 11:32:26


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด