ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2742
ชื่อสมาชิก : พัชณี แสงทอง
เพศ : หญิง
อีเมล์ : padchanee.sangthong@cmu.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 14/6/2565 15:13:27
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/6/2565 15:13:27


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด