ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2740
ชื่อสมาชิก : สุเรีย มินตานี
เพศ : หญิง
อีเมล์ : surja_m@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 2/6/2565 11:51:58
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 2/6/2565 11:51:58


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด