ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2737
ชื่อสมาชิก : ณัฐนนท์ เดชพันธุ์
เพศ : ชาย
อีเมล์ :
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 17/5/2565 9:57:20
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/5/2565 9:57:20


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด