ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2711
ชื่อสมาชิก : ฐิศิรักษ์ อินแก้ววงศ์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : thisirak_in@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 14/1/2565 9:48:25
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/1/2565 9:48:25


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด